Uw specialist in veiligheid en bedrijfshulpverlening
Home
Dienstverlening
Webshop
Foto's
Registratie
Nieuws
Algemeen
Opleidingscentrum
Contactgegevens
Algemeen

De dienstverlening die ArboTech kan bieden, is gericht op onderstaande adviesproducten. De begeleiding van ArboTech bestaat uit een uitgebreide werkwijze die zich met name richt op de organisatorische, bouwkundige en technische voorzieningen. Uiteindelijk dient deze werkwijze te leiden tot een beheersbaar zorgsysteem, waardoor op structurele wijze invulling wordt gegeven aan alle aspecten met betrekking tot de wet- en regelgeving.
Adviesproducten:
- Brandveiligheid
- Bedrijfshulpverlening
- Machineveiligheid
- Inrichting arbeidsplaatsen
- Nieuwbouw / verbouwingen
- Persoonlijke beschermingsmiddelen
- Risico-inventarisatie en -evaluatie

De werkzaamheden kunnen op verschillende manieren plaatsvinden, waarbij meestal een grote zelfwerkzaamheid van uw bedrijf tot de mogelijkheden behoort. ArboTech kan bedrijven op de volgende manieren ondersteunen:
- op projectbasis
- op basis van dagdelentarief
- één project op jaarbasis
- meerdere projecten op jaarbasis
- op basis van detachering

HomeDienstverleningWebshopFoto'sRegistratieNieuws